Εκθέσεις :: Μόνιμη - Μεταβυζαντινοί Χρόνοι (1430 - )

  • Ασημένιο οθωμανικό νόμισμα. Ντόλιανη

  • Πήλινες πίπες καπνίσματος. Οθωμανικοί Χρόνοι, Ντόλιανη

  • Χάλκινο κουτάλι. Μεταβυζαντινή Περίοδος, Ντόλιανη