ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας - Περιβάλλον & Πολιτισμός 2008. «Το δέντρο της ζωής σε τέσσερις εποχές», Μάιος 2008. Ζωγραφιές μαθητών