ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας - Περιβάλλον & Πολιτισμός 2011. «Φωνές Νερού Μυριάδες», Οκτώβριος 2011. Ζωγραφιές μαθητών για τη σημασία του νερού και τις διάφορες χρήσεις του κατά την αρχαιότητα.