ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας - Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2012. «Κρίσεις. Συνέχειες και ασυνέχειες στην ιστορία», Σεπτέμβριος 2012. Σύντομες ιστορίες από μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης «τι θα συνέβαινε εάν…;»