ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας - Περιβάλλον & Πολιτισμός «Λαμπερές Ιστορίες Φωτιάς». Ζωγραφιές μαθητών