ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας - «Τι σπουδαίο να γνωρίζεις τον κύριο Λήρ!». Οι μαθητές συνθέτουν τα δικά τους λίμερικς.

  • 21 Ιανουαρίου 2015

  • 20 Ιανουαρίου 2015

  • 9 Ιανουαρίου 2015

  • 9 Ιανουαρίου 2015