ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας - Εκπαιδευτική Δράση "Ηγουμενίτσα. Εικόνες της πόλης στον Χρόνο"

  • Εικόνες της πόλης στον χρόνο. 22 Μαΐου 2015

  • Εικόνες της πόλης στον χρόνο. 22 Μαΐου 2015

  • Εικόνες της πόλης στον χρόνο. 22 Μαΐου 2015

  • Εικόνες της πόλης στον χρόνο. 22 Μαΐου 2015

  • Εικόνες της πόλης στον χρόνο. 30 Οκτωβρίου 2014

  • Εικόνες της πόλης στον χρόνο. 30 Οκτωβρίου 2014

  • Εικόνες της πόλης στον χρόνο. 30 Οκτωβρίου 2014

  • Εικόνες της πόλης στον χρόνο. 30 Οκτωβρίου 2014