Εκθέσεις :: Μόνιμη - Υπομυκηναϊκή - Γεωμετρική Περίοδος (1.100 - 700 π.Χ.)

  • Χείλος σκύφου, εισηγμένης γεωμετρικής γραπτής κεραμικής (ομάδα Θάψου). 8ος αι. π.Χ., Μαυρομαντίλια

  • Όστρακο οινοχόης, εισηγμένης γεωμετρικής γραπτή κεραμικής. 8ος αι. π.Χ., Μαυρομαντίλια

  • Πήλινος άβαφος χειροποίητος κάνθαρος. 8ος αι. π.Χ., Ντόλιανη

  • Πήλινος άβαφος χειροποίητος κανθαρίσκος. 8ος αι. π.Χ., Μαυρομαντίλια

  • Λαβή αγγείου με γραπτή διακόσμηση βορειοδυτικού ελληνικού αμαυρόχρωμου ρυθμού. 9ος-8ος αι. π.Χ.,…

  • Λαβή αγγείου με γραπτή διακόσμηση βορειοδυτικού ελληνικού αμαυρόχρωμου ρυθμού. 9ος-8ος αι. π.Χ.,…

  • Όστρακα αγγείων με γραπτή διακόσμηση βορειοδυτικού ελληνικού αμαυρόχρωμου ρυθμού. 9ος-8ος αι. π.Χ.,…