ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας - Περιβάλλον και Πολιτισμός 2017: «Πνοές Ανέμων». Ζωγραφιές Μαθητών