ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Μόνιμα | «Η Σβουρίτσα και ο Ζαρούλης... πάνε στο νηπιαγωγείο»

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχέσης του με τους μικρούς μαθητές του νηπιαγωγείου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας από την σχολική χρονιά 2017-2018  διαθέτει επιπλέον για τα νηπιαγωγεία τη μουσειοσκευή με τίτλο «Η Σβουρίτσα και ο Ζαρούλης πάνε στο νηπιαγωγείο» και θέμα το παιχνίδι στην αρχαιότητα.

Η επιλογή του θέματος στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι το παιχνίδι, ατομικό και ομαδικό, αποτελεί βασικό μέσο κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των νηπίων. Παράλληλα, υποστηρίζεται από αντίστοιχες ενότητες και ευρήματα της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους νηπιαγωγούς κατά τη διάρκεια φιλοξενίας της μουσειοσκευής στις σχολικές αίθουσες.

Βασικός στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά την προέλευση των παιχνιδιών, να συνειδητοποιήσουν την έννοια της διαχρονικότητας αλλά κυρίως να παίξουν τα παιχνίδια, χρησιμοποιώντας το υλικό της μουσειοσκευής, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα μιας διαθεματικής προσέγγισης του υλικού, ενισχύοντας τη διδασκαλία με νέες προτάσεις και ιδέες. Μέσω των αντιγράφων αρχαίων παιχνιδιών και του εποπτικού υλικού, δίνεται η δυνατότητα υιοθέτησης εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας που εστιάζουν στην ανάπτυξη των αισθήσεων των παιδιών μέσω της επαφής με τα τρισδιάστατα αντικείμενα, τα οποία βοηθούν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και της προσοχής των νηπίων, απαιτώντας την ενεργή συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας των νηπίων, επιδιώκει να προκαλέσει τη φαντασία και σκέψη των παιδιών, την αξιοποίηση τυχόν γνώσεων που έχουν γύρω από το θέμα, τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων, απορίας, έκπληξης και διάθεσης για περαιτέρω αναζητήσεις, προσφέροντας ταυτόχρονα ουσιαστική ψυχαγωγία και αισθητική απόλαυση. Μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά μιας επίσκεψης στο μουσείο ή ως αυτόνομο εκπαιδευτικό υλικό που θα διατίθεται κατά προτεραιότητα σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες.

Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει:

- Αντίγραφα και ελεύθερες ανακατασκευές πήλινων παιχνιδιών που είτε φιλοξενούνται στη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας είτε είναι γνωστά από άλλα μουσεία και από τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία

-  Έντυπο για τον νηπιαγωγό

-  Εικονογραφημένο παραμύθι «Η Σβουρίτσα και ο Ζαρούλης πάνε... στο νηπιαγωγείο»

-  Επιτραπέζιο παιχνίδι/«τανγκραμ» (οστομάχιον) και ξύλινη σβούρα (Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης)

-  Ηλεκτρονικό δίσκο (CD-ROM) με εποπτικό υλικό και κείμενα

- Πλαστικοποιημένες κάρτες με θέμα το παιχνίδι

-  Πλαστικοποιημένες καρτέλες με πίνακες ζωγραφικής ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών με θέμα το παιδί και το παιχνίδι

-  Ενδεικτικά φύλλα δραστηριοτήτων

-  Αναμνηστικούς σελιδοδείκτες για τα νήπια

-  Aναμνηστική κάρτα για το σχολείo

-  Ημερολόγιο εντυπώσεων και κουτάκι αναμνήσεων

-  Έντυπο αξιολόγησης-ανατροφοδότησης για τον εκπαιδευτικό

Αρχείo/α

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια