ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Μόνιμα | Όψεις Βυζαντίου…. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Το εκπαιδευτικό φυλλάδιο "Όψεις Βυζαντίου…στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας" σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης στο μουσείο επικεντρωμένης στη βυζαντινή περίοδο. Θα αποτελέσει τον οδηγό για μια εκπαιδευτική περιήγηση στις αίθουσες του μουσείου, με στόχο τον εντοπισμό των βυζαντινών εκθεμάτων που φιλοξενούνται στη μόνιμη έκθεση και παράλληλα την κατανόηση της χρήσης αλλά και της σύνδεσης των αντικειμένων με την εποχή κατασκευής τους. Το φυλλάδιο ακολουθεί την οργάνωση των εκθεσιακών ενοτήτων του μουσείου και καθοδηγεί τους μαθητές σε δραστηριότητες παρατήρησης, κριτικής σκέψης, αντιστοίχισης κλπ. Ο σχεδιασμός του φυλλαδίου επιτρέπει την αυτόνομη χρήση των ενοτήτων, ανάλογα με τον χρόνο ή το εξειδικευμένο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού ή του μαθητή.

Ηλικιακές ομάδες: Ε΄-ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου

Διάρκεια προγράμματος: 1.45΄

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 μαθητές

Διάστημα υλοποίησης: Σχολική περίοδος 2016-2017

Ημερομηνίες υλοποίησης: Κάθε Τρίτη

Για το προσεχές διάστημα το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε συνάρτηση με την περιοδική έκθεση «Περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσπρωτία» που θα φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας μέχρι τις 8 Μαρτίου 2017 (με δυνατότητα παράτασης).

Αρχείo/α