ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Αρχείο | «Ήχοι αρχαίων»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο φιλοξενίας της ομώνυμης περιοδικής έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την πολυδιάστατη σημασία της μουσικής στην αρχαία Ελλάδα και να αντλήσουν πληροφορίες για τα αρχαία μουσικά όργανα και τις βασικές κατηγορίες που αυτά ταξινομούνται (έγχορδα, πνευστά και κρουστά) μέσα από την επαφή τους με ανακατασκευές αρχαίων οργάνων που φιλοξενούνται στην έκθεση, καθώς και να έχουν μία πρώτη γνωριμία με τους ήχους που αυτά παρήγαγαν μέσα από το άκουσμα αρχαίων μουσικών αποσπασμάτων.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να λειτουργήσουν κριτικά, ιεραρχώντας τις πληροφορίες, παρατηρώντας λεπτομέρειες, συγκρίνοντας στοιχεία και ερμηνεύοντας εικαστικά θέματα. Παράλληλα, επιδιώκεται να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας και να νιώσουν ικανοποίηση από την επίτευξη του κοινού στόχου.

Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι προσαρμοσμένες κατάλληλα στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες (Νηπιαγωγείο ~ Α΄ Τάξη Δημοτικού, Β΄ Τάξη Δημοτικού, Γ΄~Δ΄ Τάξεις Δημοτικού, Ε΄~Στ΄ Τάξεις Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου).

Διάστημα υλοποίησηςΦεβρουάριος  - Μάιος 2016

Ηλικιακές ομάδες: μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Α΄ τάξης Γυμνασίου

Ημέρες διεξαγωγής: Τρίτη έως Παρασκευή

Διάρκεια προγράμματος: 1.30΄

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 μαθητές

Διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό: κατάλογος της έκθεσης και φύλλα εργασίας για τους μαθητές

Στιγμιότυπα από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια