ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Μόνιμα

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει πλέον καθιερωθεί ο χώρος του Μουσείου ως εναλλακτικός χώρος μάθησης, εγκαινιάζοντας μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ σχολείου και μουσείου τόσο μέσα από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, την οργάνωση και την εποπτεία των οποίων έχει, συνήθως, το σχολείο, όσο, κυρίως, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υλοποιούν τα ίδια τα μουσεία με δική τους πρωτοβουλία.

Τα μόνιμα εκπαιδευτικά προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας απευθύνονται σε μαθητές προσχολικής αγωγής, δημοτικού και γυμνασίου και σχεδιάστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας του Μουσείου με τους μικρούς του επισκέπτες. Ο σχεδιασμός τους στηρίζεται σε σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές αντιλήψεις που προωθούν την παιδοκεντρική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και την ανακάλυψη εκ μέρους των μαθητών, ενεργοποιούν τις αισθήσεις και την κριτική τους σκέψη και παρέχουν τη δυνατότητα για τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.

Οι δράσεις που περιλαμβάνουν δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη γνωριμία των μαθητών με τον αρχαιολογικό πλούτο του τόπου τους και συμβάλλουν στην εκ μέρους τους κατανόηση και ερμηνεία των μουσειακών εκθεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετατρέπεται σε μια ευχάριστη εκπαιδευτική περιπέτεια που ελκύει τα παιδιά και γεννά την προσδοκία της επόμενης επίσκεψης.

Πέραν των ειδικών στόχων που θέτει κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, γενικότερα όλα τα προγράμματα επιδιώκουν:

  • Την ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών
  • Την εξάσκηση στο συσχετισμό δεδομένων, τη διατύπωση υποθέσεων εκ μέρους τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων
  • Την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους
  • Την αποκόμιση μιας ευχάριστης εμπειρίας, ώστε να σχηματίσουν μια θετική εικόνα για τον θεσμό του μουσείου.                

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται δωρεάν

 

Χώμα, Νερό, Φωτιά. Ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Χώμα, Νερό, Φωτιά. Ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού” σχεδιάστηκε το 2008 και περιλαμβάνει δύο έντυπα, για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, αντίστοιχα. Μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται η εξέλιξη της κεραμικής τέχνης από τους προϊστορικούς έως και τους ελληνιστικούς χρόνους. Γίνεται αναφορά στην απαρχή της κεραμικής τεχνολογίας, στις πρώτες ύλες, στα στάδια επεξεργασίας του πηλού, στον κεραμικό τροχό, στο ψήσιμο των αγγείων κ.α.. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση των παιδιών με τα βασικά σχήματα, τις τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης, αλλά και τη χρήση των διαφόρων αγγείων.

Τα έντυπα μπορούν να αξιοποιήσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για…

Το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου είναι αφιερωμένο στο ταξίδι ενός αρχαιολογικού ευρήματος από τη στιγμή που βγαίνει από το χώμα, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, μέχρι και την έκθεσή του στις προθήκες του μουσείου. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επιδιώκεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα διάφορα στάδια της αρχαιολογικής έρευνας, από την ανασκαφή και τη συντήρηση μέχρι την καταγραφή και τη μουσειακή έκθεση.

Το πρόγραμμα στοχεύει να γνωρίσουν οι μαθητές τα επαγγέλματα όλων όσων συμμετέχουν στην ανασκαφική διαδικασία, να κατανοήσουν την έννοια της συνεργασίας και να αντιληφθούν τη σύνδεση της πνευματικής με τη χειρωνακτική εργασία, που είναι απαραίτητη στην…

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια