ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Μόνιμα

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει πλέον καθιερωθεί ο χώρος του Μουσείου ως εναλλακτικός χώρος μάθησης, εγκαινιάζοντας μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ σχολείου και μουσείου τόσο μέσα από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, την οργάνωση και την εποπτεία των οποίων έχει, συνήθως, το σχολείο, όσο, κυρίως, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υλοποιούν τα ίδια τα μουσεία με δική τους πρωτοβουλία.

Τα μόνιμα εκπαιδευτικά προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας απευθύνονται σε μαθητές προσχολικής αγωγής, δημοτικού και γυμνασίου και σχεδιάστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας του Μουσείου με τους μικρούς του επισκέπτες. Ο σχεδιασμός τους στηρίζεται σε σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές αντιλήψεις που προωθούν την παιδοκεντρική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και την ανακάλυψη εκ μέρους των μαθητών, ενεργοποιούν τις αισθήσεις και την κριτική τους σκέψη και παρέχουν τη δυνατότητα για τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.

Οι δράσεις που περιλαμβάνουν δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη γνωριμία των μαθητών με τον αρχαιολογικό πλούτο του τόπου τους και συμβάλλουν στην εκ μέρους τους κατανόηση και ερμηνεία των μουσειακών εκθεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετατρέπεται σε μια ευχάριστη εκπαιδευτική περιπέτεια που ελκύει τα παιδιά και γεννά την προσδοκία της επόμενης επίσκεψης.

Πέραν των ειδικών στόχων που θέτει κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, γενικότερα όλα τα προγράμματα επιδιώκουν:

  • Την ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών
  • Την εξάσκηση στο συσχετισμό δεδομένων, τη διατύπωση υποθέσεων εκ μέρους τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων
  • Την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους
  • Την αποκόμιση μιας ευχάριστης εμπειρίας, ώστε να σχηματίσουν μια θετική εικόνα για τον θεσμό του μουσείου.                

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται δωρεάν

Από το φθινόπωρο του 2015 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, εγκαινίασε έναν νέο θεματικό κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων με τον γενικό τίτλο "Μαθαίνοντας για τη ζωή στα Βυζαντινά Χρόνια". Με αφορμή τα αντίστοιχα κεφάλαια Βυζαντινής Ιστορίας που διδάσκονται στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, η γνωριμία με τη βυζαντινή Θεσπρωτία μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικότερο τρόπο σύνδεσης της ιστορικής γνώσης με τον τόπο και τα μνημεία του, αλλά και με τα αντικείμενα που ζωντανεύουν πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν σχεδιαστεί: ένα γενικό πληροφοριακό έντυπο με τίτλο "Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας", που αποτελεί το βασικό υλικό αναφοράς και προετοιμασίας για τον εκπαιδευτικό και το φυλλάδιο "Όψεις Βυζαντίου…. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας", με φύλλα δραστηριοτήτων για τον μαθητή. Παράλληλα αξιοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μια μέρα στο λουτρό της Παραμυθιάς" που σχεδιάστηκε από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων το 2001 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελίνα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 προσφέρονται τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

 

Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας

Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας

Το έντυπο με τίτλο "Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας" αποτελεί το βασικό υλικό αναφοράς και προετοιμασίας για τον εκπαιδευτικό που θα λάβει μέρος σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διατίθενται και υλοποιούνται στα ίδια τα μνημεία είτε εναλλακτικά στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Το εκπαιδευτικό υλικό, επιμερισμένο σε δύο βασικές ενότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά ανάλογα με το ειδικό θέμα που ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του. Η πρώτη ενότητα δίνει σύντομες πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο και τα σημαντικότερα γεγονότα που σηματοδοτούν τους αιώνες της βυζαντινής περιόδου στη Θεσπρωτία, ενώ η…

Παίζω με τα ζώα του Μουσείου

Παίζω με τα ζώα του Μουσείου

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παίζω με τα ζώα του Μουσείου» περιλαμβάνει ευχάριστες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνάφεια με αντιπροσωπευτικά εκθέματα της Μόνιμης Έκθεσης που απεικονίζουν ή αναπαριστούν διαφορετικά είδη του ζωϊκού βασιλείου, επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς μας φίλους σε θέματα προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος και να αναδείξει την πολυεπίπεδη και διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τα ζώα.

Διάστημα υλοποίησης: Σχολική περίοδος 2017-2018 

Ηλικιακές ομάδες: Νηπιαγωγείο και Α΄ τάξη Δημοτικού

Διάρκεια προγράμματος: 1.30΄

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 μαθητές

Στιγμιότυπα από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ

Ένα ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων νομισμάτων

Ένα ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων νομισμάτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ένα ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων νομισμάτων» συνδέεται με την αντίστοιχη εκθεσιακή ενότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας και στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών με την ιστορία ενός από τα πιο ιδιαίτερα καθημερινά χρηστικά αντικείμενα. Με αφορμή το νόμισμα παρουσιάζονται ποικίλα θέματα, όπως ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής, οι λόγοι χρήσης, οι παραστάσεις, ενώ γίνεται συσχετισμός με το σήμερα και τα νομίσματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Στόχοι του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον χώρο του μουσείου, να αναπτυχθούν οι ικανότητές τους για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση μέσα από τα συγκεκριμένα εκθέματα, καθώς και…

Ένα εύρημα...μία ιστορία

Ένα εύρημα...μία ιστορία

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ένα εύρημα...μία ιστορία" οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις μικρές ιστορίες που μας αφηγούνται επιλεγμένες ενότητες της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας και να ανακαλύψουν με έναν ευχάριστο τρόπο πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίων Θεσπρωτών: την οργάνωση και τη λειτουργία της Αγοράς, εστιάζοντας στον εμπορικό της ρόλο και στον τρόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών, τον ρόλο του Πρυτανείου, ενός δημόσιου κτιρίου στην αρχαία πόλη των Γιτάνων Θεσπρωτίας, τον χώρο ενός αρχαίου μαγειρείου με αναφορές στα σκεύη και τις διατροφικές συνήθειες στην αρχαία Ελλάδα, το λουτρό και την προσωπική υγιεινή κατά την…

Άραγε τί έτρωγαν;

Άραγε τί έτρωγαν;

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  Άραγε τί έτρωγαν; γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία της διατροφής στην αρχαία Ελλάδα. Γίνεται αναφορά στις ομάδες τροφίμων που ήταν ιδιαίτερα αγαπητές αλλά και στις τροφές που ήταν άγνωστες στους αρχαίους Έλληνες, στον τρόπο μαγειρέματος των τροφών, στα βασικά γεύματα και στα σκεύη προετοιμασίας και σερβιρίσματος του φαγητού αλλά και στα σκεύη μεταφοράς και αποθήκευσης του λαδιού και του κρασιού, στα ιδιωτικά και επίσημα γεύματα, στον τρόπο προμήθειας των προϊόντων κ.α.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει να γνωρίσουν τα παιδιά τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων και να τις συγκρίνουν με τις σημερινές, να πληροφορηθούν για…

Χώμα, Νερό, Φωτιά. Ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού

Χώμα, Νερό, Φωτιά. Ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Χώμα, Νερό, Φωτιά. Ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού” σχεδιάστηκε το 2008 και περιλαμβάνει δύο έντυπα, για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, αντίστοιχα. Μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται η εξέλιξη της κεραμικής τέχνης από τους προϊστορικούς έως και τους ελληνιστικούς χρόνους. Γίνεται αναφορά στην απαρχή της κεραμικής τεχνολογίας, στις πρώτες ύλες, στα στάδια επεξεργασίας του πηλού, στον κεραμικό τροχό, στο ψήσιμο των αγγείων κ.α.. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση των παιδιών με τα βασικά σχήματα, τις τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης, αλλά και τη χρήση των διαφόρων αγγείων.

Τα έντυπα μπορούν να αξιοποιήσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για…