ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Μόνιμα

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει πλέον καθιερωθεί ο χώρος του Μουσείου ως εναλλακτικός χώρος μάθησης, εγκαινιάζοντας μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ σχολείου και μουσείου τόσο μέσα από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, την οργάνωση και την εποπτεία των οποίων έχει, συνήθως, το σχολείο, όσο, κυρίως, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υλοποιούν τα ίδια τα μουσεία με δική τους πρωτοβουλία.

Τα μόνιμα εκπαιδευτικά προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας απευθύνονται σε μαθητές προσχολικής αγωγής, δημοτικού και γυμνασίου και σχεδιάστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας του Μουσείου με τους μικρούς του επισκέπτες. Ο σχεδιασμός τους στηρίζεται σε σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές αντιλήψεις που προωθούν την παιδοκεντρική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και την ανακάλυψη εκ μέρους των μαθητών, ενεργοποιούν τις αισθήσεις και την κριτική τους σκέψη και παρέχουν τη δυνατότητα για τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.

Οι δράσεις που περιλαμβάνουν δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη γνωριμία των μαθητών με τον αρχαιολογικό πλούτο του τόπου τους και συμβάλλουν στην εκ μέρους τους κατανόηση και ερμηνεία των μουσειακών εκθεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετατρέπεται σε μια ευχάριστη εκπαιδευτική περιπέτεια που ελκύει τα παιδιά και γεννά την προσδοκία της επόμενης επίσκεψης.

Πέραν των ειδικών στόχων που θέτει κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, γενικότερα όλα τα προγράμματα επιδιώκουν:

  • Την ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών
  • Την εξάσκηση στο συσχετισμό δεδομένων, τη διατύπωση υποθέσεων εκ μέρους τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων
  • Την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους
  • Την αποκόμιση μιας ευχάριστης εμπειρίας, ώστε να σχηματίσουν μια θετική εικόνα για τον θεσμό του μουσείου.                

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται δωρεάν

Για τη σχολική χρονιά 2016-2017 προσφέρονται τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Από το φθινόπωρο του 2015 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, εγκαινίασε έναν νέο θεματικό κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τον γενικό τίτλο "Μαθαίνοντας για τη ζωή στα Βυζαντινά Χρόνια". Με αφορμή τα αντίστοιχα κεφάλαια Βυζαντινής Ιστορίας που διδάσκονται στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, η γνωριμία με τη βυζαντινή Θεσπρωτία μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικότερο τρόπο σύνδεσης της ιστορικής γνώσης με τον τόπο και τα μνημεία του, αλλά και με τα αντικείμενα που ζωντανεύουν πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν σχεδιαστεί: ένα γενικό πληροφοριακό έντυπο με τίτλο "Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας", που αποτελεί το βασικό υλικό αναφοράς και προετοιμασίας για τον εκπαιδευτικό και το φυλλάδιο "Όψεις Βυζαντίου…. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας", με φύλλα δραστηριοτήτων για τον μαθητή. Παράλληλα αξιοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μια μέρα στο λουτρό της Παραμυθιάς" που σχεδιάστηκε από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων το 2001 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελίνα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μάρκος ο μικρός Ρωμαίος. Μία ιστορία σαν όνειρο…

Μάρκος ο μικρός Ρωμαίος. Μία ιστορία σαν όνειρο…

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε αρχικά με γνώμονα τη ψυχαγωγική και δημιουργική διάσταση που μπορεί να προσφέρει σε άτομα με ειδικές δεξιότητες η επαφή με τις αρχαιότητες. Στη συνέχεια το πρόγραμμα υλοποιήθηκε, με μικρές διαφοροποιήσεις, για μαθητές προσχολικής αγωγής και νηπιαγωγείων. Μέσα από την αφήγηση ενός παραμυθιού και την οπτικοποίηση της ιστορίας με σχεδιαστική εικονογράφηση και φωτογραφικό υλικό μέσω Η/Υ, αλλά και διάφορες ευχάριστες δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες καλούνται να γνωρίσουν διάφορες πτυχές της ζωής του μικρού ήρωα, του Μάρκου, στην Ηγουμενίτσα των ρωμαϊκών χρόνων.

Ηλικιακές ομάδες: Νηπιαγωγείο, μαθητές σχολείων Ειδικής Αγωγής,

Διάρκεια Προγράμματος: 1.00΄

Διάστημα υλοποίησης: σχολική περίοδος 2016-2017

Ημερομηνίες υλοποίησης:…

Ένα εύρημα...μία ιστορία

Ένα εύρημα...μία ιστορία

Κάθε κομμάτι πήλινου αγγείου, ένα νόμισμα, ένα άγαλμα, ακόμη κι ένα σιδερένιο καρφί που έρχεται στο φως, κρύβει τη δική του μικρή ιστορία και συμπυκνώνει πληροφορίες για την κοινωνία που το δημιούργησε και το χρησιμοποίησε: για τη δημόσια και ιδιωτική ζωή, τις κοινωνικές συγκρούσεις, τις αισθητικές αντιλήψεις, τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, τη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον, τις λατρευτικές πρακτικές, τις αντιλήψεις για τη ζωή και τον θάνατο.

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις μικρές ιστορίες που μας αφηγούνται επιλεγμένες ενότητες της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας και να…

Άραγε τί έτρωγαν;

Άραγε τί έτρωγαν;

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  Άραγε τί έτρωγαν; γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία της διατροφής στην αρχαία Ελλάδα. Γίνεται αναφορά στις ομάδες τροφίμων που ήταν ιδιαίτερα αγαπητές αλλά και στις τροφές που ήταν άγνωστες στους αρχαίους Έλληνες, στον τρόπο μαγειρέματος των τροφών, στα βασικά γεύματα και στα σκεύη προετοιμασίας και σερβιρίσματος του φαγητού αλλά και στα σκεύη μεταφοράς και αποθήκευσης του λαδιού και του κρασιού, στα ιδιωτικά και επίσημα γεύματα, στον τρόπο προμήθειας των προϊόντων κ.α.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει να γνωρίσουν τα παιδιά τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων και να τις συγκρίνουν με τις σημερινές, να πληροφορηθούν για…

Χώμα, Νερό, Φωτιά. Ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού

Χώμα, Νερό, Φωτιά. Ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Χώμα, Νερό, Φωτιά. Ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού παρουσιάζεται η εξέλιξη της κεραμικής τέχνης από τους προϊστορικούς έως και τους ελληνιστικούς χρόνους. Γίνεται αναφορά στην απαρχή της κεραμικής τεχνολογίας, στις πρώτες ύλες, στα στάδια επεξεργασίας του πηλού, στον κεραμικό τροχό, στο ψήσιμο των αγγείων κ.α.. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση των παιδιών με τα βασικά σχήματα, τις τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης, αλλά και τη χρήση των διαφόρων αγγείων.

Σχεδιάστηκε για να υλοποιείται στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας, καθώς το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα έντυπα που το συνοδεύουν, είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα εκθέματα…

Το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου

Το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου είναι αφιερωμένο στο ταξίδι ενός αρχαιολογικού ευρήματος από τη στιγμή που βγαίνει από το χώμα, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, μέχρι και την έκθεσή του στις προθήκες του μουσείου. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επιδιώκεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα διάφορα στάδια της αρχαιολογικής έρευνας, από την ανασκαφή και τη συντήρηση μέχρι την καταγραφή και τη μουσειακή έκθεση.

Το πρόγραμμα στοχεύει να γνωρίσουν οι μαθητές τα επαγγέλματα όλων όσων συμμετέχουν στην ανασκαφική διαδικασία, να κατανοήσουν την έννοια της συνεργασίας και να αντιληφθούν τη σύνδεση της πνευματικής με τη χειρωνακτική εργασία, που είναι απαραίτητη στην…