ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας - Εκπαιδευτικές Δράσεις 2015-2018

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Δεκέμβριος 2017

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Δεκέμβριος 2017

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Δεκέμβριος 2017

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Δεκέμβριος 2017

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Δεκέμβριος 2017

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Δεκέμβριος 2017

 • Περιβάλλον & Πολιτισμός 2017

 • Περιβάλλον & Πολιτισμός 2017

 • Περιβάλλον & Πολιτισμός 2017

 • Περιβάλλον & Πολιτισμός 2017

 • Περιβάλλον & Πολιτισμός 2017

 • Περιβάλλον & Πολιτισμός 2017

 • Περιβάλλον & Πολιτισμός 2017

 • Περιβάλλον & Πολιτισμός 2017

 • Περιβάλλον & Πολιτισμός 2017

 • Περιβάλλον & Πολιτισμός 2017

 • Εικαστικό εργαστήρι "PORTaRT", Οκτώβριος 2017

 • Εικαστικό εργαστήρι "PORTaRT", Οκτώβριος 2017

 • Εικαστικό εργαστήρι "PORTaRT", Οκτώβριος 2017

 • Εικαστικό εργαστήρι "PORTaRT", Οκτώβριος 2017

 • Εικαστικό εργαστήρι "PORTaRT", Οκτώβριος 2017

 • Εικαστικό εργαστήρι "PORTaRT", Οκτώβριος 2017

 • Εικαστικό εργαστήρι "PORTaRT", Οκτώβριος 2017

 • Εικαστικό εργαστήρι "PORTaRT", Οκτώβριος 2017

 • Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017

 • Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017

 • Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017

 • Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, Μάιος 2017

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, Μάιος 2017

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, Μάιος 2017

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, Μάιος 2017

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Στο εργαστήρι των Ξωτικών», Δεκέμβριος 2016

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Στο εργαστήρι των Ξωτικών», Δεκέμβριος 2016

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Στο εργαστήρι των Ξωτικών», Δεκέμβριος 2016

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Στο εργαστήρι των Ξωτικών», Δεκέμβριος 2016

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Στο εργαστήρι των Ξωτικών», Δεκέμβριος 2016

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Στο εργαστήρι των Ξωτικών», Δεκέμβριος 2016

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, Μάιος-Ιούνιος 2016

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, Μάιος-Ιούνιος 2016

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, Μάιος-Ιούνιος 2016

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, Μάιος-Ιούνιος 2016

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, Μάιος-Ιούνιος 2016

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, Μάιος-Ιούνιος 2016

 • Διεθνής Ημέρα Μουσείων - Μάιος 2016

 • Διεθνής Ημέρα Μουσείων - Μάιος 2016

 • Διεθνής Ημέρα Μουσείων - Μάιος 2016

 • Διεθνής Ημέρα Μουσείων - Μάιος 2016

 • Διεθνής Ημέρα Μουσείων - Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • Ήχοι Αρχαίων, Φεβρουάριος-Μάιος 2016

 • "Με οδηγό τις βυζαντινές εικόνες". Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015

 • "Με οδηγό τις βυζαντινές εικόνες". Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015

 • "Με οδηγό τις βυζαντινές εικόνες". Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015

 • "Με οδηγό τις βυζαντινές εικόνες". Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015

 • "Με οδηγό τις βυζαντινές εικόνες". Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Δεκέμβριος 2015

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Δεκέμβριος 2015

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Δεκέμβριος 2015

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Δεκέμβριος 2015

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Δεκέμβριος 2015

 • «Βία & Ανεκτικότητα». Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές. ΕΗΠΚ 2015. 25 Σεπτεμβρίου 2015

 • «Βία & Ανεκτικότητα». Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές. ΕΗΠΚ 2015. 25 Σεπτεμβρίου 2015

 • «Βία & Ανεκτικότητα». Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές. ΕΗΠΚ 2015. 25 Σεπτεμβρίου 2015

 • «Βία & Ανεκτικότητα». Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές. ΕΗΠΚ 2015. 25 Σεπτεμβρίου 2015

 • «Βία & Ανεκτικότητα». Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές. ΕΗΠΚ 2015. 25 Σεπτεμβρίου 2015

 • «Βία & Ανεκτικότητα». Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές. ΕΗΠΚ 2015. 25 Σεπτεμβρίου 2015

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. Εκπαιδευτική δράση "στο θέατρο των Γιτάνων". 4-5 Ιουνίου 2015

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. Εκπαιδευτική δράση "στο θέατρο των Γιτάνων". 4-5 Ιουνίου 2015

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Πύργου Ραγίου. 14 Ιουνίου 2015

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Πύργου Ραγίου. 14 Ιουνίου 2015

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. Παρατήρηση πουλιών. 14 Ιουνίου 2015

 • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. Ποδηλατική διαδρομή Ηγουμενίτσα-αρχαιολογικός χώρος Πύργου Ραγίου. 14 Ιουνίου 2015

 • Από την παρουσίαση του πολιτιστικού προγράμματος "Παιχνίδια τώρα και παλιά που με…

 • Εκπαιδευτική δράση για τα παιχνίδια στην αρχαιότητα. Μάρτιος 2015

 • Εκπαιδευτική δράση για τα παιχνίδια στην αρχαιότητα. Μάρτιος 2015

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια