ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Μόνιμα | Στη Θεσπρωτία το 300 π.Χ. Επαγγέλματα και ασχολίες

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Στη Θεσπρωτία το 300 π.Χ. Επαγγέλματα και ασχολίες" οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν με έναν ευχάριστο τρόπο πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίων Θεσπρωτών, που συνδέονται με την επαγγελματική ενασχόλησή τους αλλά και τις ασχολίες του ελεύθερου χρόνου. Μέσα από την έρευνα στον εκθεσιακό χώρο και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, συλλέγουν πληροφορίες και ανακαλύπτουν χαρακτηριστικά αντικείμενα που συνόδευαν τον καθένα στην καθημερινή του ζωή και έχουν συνδεθεί άμεσα με την άσκηση κάποιου επαγγέλματος (π.χ. εργαλεία), ενώ παράλληλα έρχονται σε επαφή με την εποχή και τους ανθρώπους που τα δημιούργησαν και τα χρησιμοποίησαν. Παράλληλα, θα συνειδητοποιήσουν πως η γεωγραφική θέση της Θεσπρωτίας και η γειτνίαση με τη θάλασσα αλλά και το έντονο ορεινό ανάγλυφο της περιοχής επηρέασε με καθοριστικό τρόπο στην εξέλιξη των διαφόρων επαγγελμάτων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας.

Ηλικιακές ομάδες: Νηπιαγωγείο, Α΄-Δ΄ τάξεις Δημοτικού 

Διάρκεια προγράμματος: 1.30΄

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 μαθητές

Διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό: φυλλάδιο για τον εκπαιδευτικό 

Αρχείo/α

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια