ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Μόνιμα | Ένα εύρημα...μία ιστορία

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ένα εύρημα...μία ιστορία" οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις μικρές ιστορίες που μας αφηγούνται επιλεγμένες ενότητες της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας και να ανακαλύψουν με έναν ευχάριστο τρόπο πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίων Θεσπρωτών: την οργάνωση και τη λειτουργία της Αγοράς, εστιάζοντας στον εμπορικό της ρόλο και στον τρόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών, τον ρόλο του Πρυτανείου, ενός δημόσιου κτιρίου στην αρχαία πόλη των Γιτάνων Θεσπρωτίας, τον χώρο ενός αρχαίου μαγειρείου με αναφορές στα σκεύη και τις διατροφικές συνήθειες στην αρχαία Ελλάδα, το λουτρό και την προσωπική υγιεινή κατά την αρχαιότητα και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της συνεργατικής έρευνας μεταξύ των μελών κάθε ομάδας, η συλλογή και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών και η δημιουργική σύνθεσή τους. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν:

1. Η εξοικείωση παιδιών με τον μουσειακό χώρο μέσα από μία ψυχαγωγική εμπειρία.

2. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών για παρατήρηση, έρευνα και συνδυαστική σκέψη.

3. Η κατανόηση της πληροφορίας που παρέχει ένα αρχαιολογικό εύρημα σε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του αλλά και η εν γένει προσέγγιση των μουσειακών αντικειμένων ως αρχαιολογικών και ιστορικών τεκμηρίων.

Ηλικιακές ομάδες: Δ΄-ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου & Α΄ Γυμνασίου

Διάρκεια προγράμματος: 1.45΄

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 μαθητές

Το πρόγραμμα υλοποιείται και για οικογένειες, μετά από σχετική ανακοίνωση. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα Νέα του Μουσείου για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος.

Στιγμιότυπα από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ

Αρχείo/α

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια