ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Αρχείο | «Βυζάντιο, άνθρωποι και επικοινωνία»

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να παρουσιαστεί η ανθρώπινη επικοινωνία στο Βυζάντιο και να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι συναναστρέφονταν και αντάλλασαν ιδέες. Επίσης, οι μαθητές, μέσα από την περιήγησή τους στις αίθουσες του μουσείου, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιλεγμένα εκθέματα που χρονολογούνται στους βυζαντινούς χρόνους, να αντιληφθούν την περιοχή της Θεσπρωτίας ως τμήμα της βυζαντινής διοίκησης, που άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο ακολουθεί τις εξελίξεις της απέραντης βυζαντινής αυτοκρατορίας και, τέλος, να κατανοήσουν ότι η περιοχή της Ηπείρου, αν και στις παρυφές της αυτοκρατορίας, λάμβανε μέρος σε όλο αυτό το σύνθετο δίκτυο επικοινωνίας, μετακινήσεων και ανταλλαγής ιδεών που είχε αναπτυχθεί και κατευθύνονταν από την πρωτεύουσα.

Επιμέρους Στόχοι

Επιπλέον, μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος επιδιώκεται:

  • Να αντιληφθούν οι μαθητές την ανάγκη για επικοινωνία ως έναν από τους μοχλούς εξέλιξης του πολιτισμού και ανάπτυξης επιμέρους τομέων, όπως η οικονομία, η τεχνολογία, η εκπαίδευση κλπ.
  • Να κατανοήσουν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν
  • Να έρθουν σε επαφή με τις διαδρομές, τους τρόπους, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της επικοινωνίας στον πολυδιάστατο βυζαντινό χώρο
  • Να κατανοήσουν τον ρόλο του Βυζαντίου ως τόπο συνδιαλλαγής και ελεύθερης διακίνησης ιδεών
  • Να εξοικειωθούν με την ιστορική έρευνα και να προσεγγίσουν τα μουσειακά αντικείμενα ως αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια
  • Να αναπτυχθεί η ικανότητα των παιδιών για παρατήρηση, έρευνα, συνδυαστική σκέψη και συνεργασία
  • Η επίσκεψη στο μουσείο να καταστεί μια ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία, εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές, ενθαρρύνοντας την κριτική τους σκέψη και τις δημιουργικές τους ικανότητες

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε έξι θεματικούς άξονες:

 Επιστολογραφία

 Ταξίδι στη στεριά

 Ταξίδι στη θάλασσα

 Κίνηση της γνώσης

 Σχέσεις με γειτονικούς λαούς

Πόλεις

Οι παραπάνω άξονες επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές του θέματος που διαπραγματεύεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς αποτελούν βασικές μορφές επικοινωνίας στον βυζαντινό κόσμο και προσφέρονται για την επίτευξη των στόχων που έχουν εξ αρχής τεθεί.

 

Εκπαιδευτικοί μέθοδοι

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αξιοποιηθούν η διαλογική διερεύνηση του θέματος, ο διαμεσολοβατικός ρόλος του εμψυχωτή που τροφοδοτεί τον διάλογο με νέα ερωτήματα, η διαθεματική προσέγγιση του θέματος, η καθοδηγούμενη ανακάλυψη με χρήση εποπτικού υλικού, η βιωματική επαφή με επιλεγμένα ευρήματα της μόνιμης έκθεσης, η αξιοποίηση προηγούμενων βιωμάτων και γνώσεων των μαθητών.  

Στοιχεία Προγράμματος

Διάρκεια: 1.30΄

Ηλικιακές ομάδες: Ε΄- Στ’ Δημοτικού, Α΄- Β΄ Γυμνασίου

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 μαθητές

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνδρομή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια