ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Μόνιμα | Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας

Το έντυπο με τίτλο "Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας" αποτελεί το βασικό υλικό αναφοράς και προετοιμασίας για τον εκπαιδευτικό που θα λάβει μέρος σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διατίθενται και υλοποιούνται στα ίδια τα μνημεία είτε εναλλακτικά στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Το εκπαιδευτικό υλικό, επιμερισμένο σε δύο βασικές ενότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά ανάλογα με το ειδικό θέμα που ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του. Η πρώτη ενότητα δίνει σύντομες πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο και τα σημαντικότερα γεγονότα που σηματοδοτούν τους αιώνες της βυζαντινής περιόδου στη Θεσπρωτία, ενώ η επόμενη καλύπτει διάφορες πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, παρουσιάζοντας επιμέρους ενότητες όπως οι οχυρώσεις, η πολεοδομία, οι ναοί και τα μοναστήρια, η καθημερινή ζωή και τα αντικείμενα, η ένδυση και ο καλλωπισμός κλπ. 

Αρχείo/α

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια